Seoul National University Alumni Association in Chicago

Home About SNUAA Chicago Events Schedule Scholarship Photos Announcements
Officers Columns & Essays Bulletin Board Websites Link For Media Member Login

SNUAA Chicago
Officers - Year 2021

 

김윤하 2021 시카고 서울대학교 동창회장
President 회장
Yun Ha Kim 김 윤하
(공대 66)
(회장인사)

Sr. Vice President 수석부회장
(President Elect)
Seung Joo Kim (Chang) 김 승주 (간호 69)

Vice President 부회장
Chiyong Whang 황 치룡 (문리대 65)
Don Lee 이 동균 (공대 75)

Secretary General 총무
Hoon Kim 김훈태 (사회대 84)

Treasurer 재무
Chan Hwang 황 찬주 (인문대 84)

Public Relations 섭외/홍보
Dong Yup Kim 김 동엽 (사대 86)

News Letter
Yunsik Bong 봉 윤식 (사회대 96)

Web Master
Ho B. Kim 김 호 범 (상대 69)

Golf 골프
Taek Soo Shin 신 택수 (의대 88)
Dong Hee Kim 김 동희 (공대 66)

Photography 사진
Soohyun Kim 김 수현 (생활대 98)
Chung Il Hong 홍 청일 (약대 57)

특별간사
Sojung Lee (Hong) 이 소정 (음대 84)
Lucy Park 박 종희 (의대 69)
Jason Lee 이 준수 (공대 76)

Auditors 감사
Yonhee Park 박 연희 (보건대원 65)
Sung Kyu Jung 정 승규 (공대 60)

장학기금 관리 위원장
James Hahn 한 경진 (상대 59)

동아리 모임
음악 (Young Woo Lee (Kim) 이영우)
미식가 (Young Ho Kim 김영호)
독서 (Lucy Park 박종희, Hyerye Hong 홍혜례)
댄스 (Chan Hwang 황찬주)

Advisors 고문
역대 회장,

특별 고문
Yoon Il Chang 장윤일 (공대 60)

 

Golden Club
회장: Howard Ho Chung 정 호 (공대 62)
관악 Club
회장: Dong Yup Kim 김 동엽 (사대 86)